Kiedy bank może wypowiedzieć kredyt za niezapłacone raty?

Dla wielu klientów kredyt jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na poprawę sytuacji materialnej, często jest to traktowane jako szybkie i bardzo proste rozwiązanie eliminujące niedobór gotówki.
Problem pojawia się w chwili, gdy brakuje pieniędzy na spłatę zobowiązania, długi zaczynają narastać, pojawiają się wezwania do zapłaty i monity, a my nie mamy możliwości wyjścia z trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się na przykład w związku z utratą pracy, chorobą, czy wypadkiem.

Długotrwałe unikanie wyrównania należności może wiązać się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank. Zwykła takie wypowiedzenie pojawia się w charakterze jednostronnym. Każdy z klientów przed dopisaniem umowy powinien zapoznać się z możliwościami wypowiedzenia umowy kredytowej oraz procedurą, jaka zostaje wszczęta ze strony banku.

Kiedy bank może wypowiedzieć kredyt?

Przepisy prawa Bankowego jasno określają, że w chwili kiedy klient nie dotrzymuje warunków zawartych w umowie kredytowej, strona, którą jest bank, ma prawo do wypowiedzenia umowy i zażądania zwrotu pieniędzy.

Wyróżnić można 5 podstawowych elementów, które skutkować mogą wypowiedzeniem kredytu:
– opóźnienia związane ze spłatą rat – Prawo Bankowe określa, że brak spłaty 2 kolejnych rat skutkować może wypowiedzeniem umowy kredytowej. Zazwyczaj w regulaminach bankowych pojawia się okres 90 dni uchylenia się od płatności.
– pogorszenie się sytuacji materialnej – jest kolejnym z elementów mogących zachwiać płynność spłaty zadłużenia.
– znaczny spadek zabezpieczenia kredytowego – przykładem może być nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie, która w wyniku zniszczenia znacznie straciła na wartości.
– podanie nieprawdziwych danych – kiedy kredytobiorca dopuścił się sfałszowania danych o dochodach, na podstawie których bank wydał decyzję o przyznaniu pożyczki.
– wykorzystywanie kapitału niezgodnie z przeznaczeniem – ten element dotyczy roztrwonienia pożyczki na cele niezwiązane z głównym przeznaczeniem. Na przykład roztrwonienie pieniędzy, których celem była budowa domu.

Ile czasu ma bank na wypowiedzenie umowy?

W najczęstszych przypadkach termin wypowiedzenia umowy opiewa w 30 dniach, pojawiają się jednak przypadki, kiedy okres ten zostaje zmniejszony do 7 dni- możliwość ogłoszenia przez klienta upadłości konsumenckiej.

Dostałem wypowiedzenie kredytu, co dalej?

Bank przesyła klientowi dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy kredytowej wraz z dokładnym wskazaniem swojej decyzji. Kredytobiorca otrzymuje standardowo okres 7 dni na uregulowanie zaległych spłat, całości kredytu, lub jakiejkolwiek jego części.
Dalsze uchylanie się od płatności skutkuje komorniczymi czynnościami i prawnym odzyskaniem należności.