Jak sprzedać mieszkanie obciążone kredytem?

Czy posiadając nieruchomość obciążoną hipotecznie, istnieje możliwość jej sprzedaży; rozwód, zmiana miejsca zamieszkania; na wiele czynników zachodzących w naszym życiu nie mamy przecież wpływu?
Jednak mimo powszechnemu zdaniu, istnieje możliwość sprzedaży obciążonej hipotecznie nieruchomości.

Sprzedaż gotówkowa

Transakcje związane ze sprzedażą nieruchomości, na którą wzięta jest hipoteka, to zadanie nieco bardziej problematycznym, wymaga posiadania innej hipoteki, na którą nasz dług zostanie przeniesiony, lub kupiec zostanie poinformowany o zadłużeniu i mimo zastałej sytuacji, zdecyduje się na zakup nieruchomości.
Najwygodniejszym zakupem jest transakcja gotówkowa, kupujący po otrzymaniu pieniędzy, spłaca zadłużenie widniejące nad hipoteką, a reszta gotówki zostaje w jego posiadaniu. Bank otrzymując całość kapitału, zwalnia hipotekę nieruchomości, po czym odbywa się wpis nowego właściciela do ksiąg wieczystych.

Sprzedaż obejmująca hipotekę dla kupującego

Procedury są bardziej skomplikowane, gdy kupujący ma zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, które już zostało obciążone zobowiązaniem hipotecznym. Nie ma możliwości zaciągnięcia podwójnej hipoteki w naszym kraju, dlatego koniecznością jest przeprowadzenie operacji w sposób bardzo przemyślany. Kupujący, ubiegając się w banku o zastaw hipoteczny, zobowiązuje się do spłaty wcześniejszego zobowiązania. Po przyznaniu takiej pożyczki, bank spłaca zaległość na nieruchomości, po czym pojawiającą się różnice przelewa na konto osoby sprzedającej.

W tym momencie hipoteka zostaje zwolniona i istnieje możliwość przekształcenia wpisu notarialnego i uruchomienie nowego kredytu hipotecznego na nowego właściciela.
W takim wypadku koniecznością jest porozumienie się banków będących przedstawicielami klientów.
Warto także pamiętać, że mieszkanie nie może zostać sprzedane bez zgody banku, który udzielał pierwotnego hipotecznego zastawu.

Opłaty czekające na klienta

Decydując się na wcześniejszą spłatę hipoteki, klient musi dokładnie przeanalizować warunki podpisanej umowy. Większość z banków zabezpiecza się przed wcześniejszą spłatą zobowiązania, ustalając wartość opłaty dodatkowej w wysokości 2% wartości posiadanego kredytu.

Na rynku pojawia się wiele możliwości związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, nowym startem, kolejnym rozdziałem w naszym życiu. Posiadanie zobowiązań obejmujących nasze nieruchomości nie jest przeszkodą. Istnieje możliwość sprzedaży zadłużonej nieruchomości, problemem często jest jednak znalezienie kupca zainteresowanego taką nieruchomością.