Czy warto posiadać historię w BIK?

Wiele osób błędnie kojarzy BIK, z KRS. BIK to nic innego, jak Biuro Informacji Kredytowej, natomiast KRS jest skrótem od Krajowego Rejestru Dłużników.

Moje dane w BIK

Każda osoba ubiegająca się o kredyt w banku, zostaje poinformowana, że jej dane pojawią się w rejestrze Biura Informacji Kredytowej. Oczywiście nie zaciągając żadnych zobowiązań, automatycznie nasze dane nie pojawią się w owym rejestrze.

Historia w BIK

Banki umieszczając kredytobiorcę w rejestrze, udostępniają jego historię kredytową, dzięki czemu  pojawiają się w nim konkretne informacje, pozwalające w przyszłości na dokładną analizę spłat, pojawiających się opóźnień czy problemów.
To od nas samych zależy, czy opinia na nasz temat jest pozytywna, czy też negatywna.
Jeżeli nasze spłaty były terminowe, nie było problemów związanych z wezwaniami do zapłaty czy egzekucjami,  nasza historia, jest pozytywna.
Jeśli natomiast pojawiły się problemy związane ze spłatą zobowiązań, nasza historia oceniona jest jako negatywna.

Co powoduje negatywna historia w BIK?

Negatywna historia pojawiająca się w BIK jest informacją dla banków, że jesteśmy klientami niewiarygodnymi. W wielu wypadkach taka sytuacja uniemożliwia zaciągniecie kolejnych zobowiązań, lub znacznie utrudnia nasze starania o pożyczkę.

Nie widniejemy w BIK?

Co dzieje się w przypadku kiedy nasze dane nie widnieją w Biurze Informacji Kredytowej? Oznacza to, że nie zaciągaliśmy wcześniej żadnych zobowiązań tego typu.

Przy staraniach o pierwszy kredyt czy pierwszą pożyczkę, naszym zadaniem będzie udowodnienie instytucji finansowej, że jesteśmy klientami wiarygodnymi, którzy dołożą wszelkich starań, aby wywiązywać się z warunków umowy.
To, że nie widniejemy w rejestrze BIK, nie jest przeszkodą, czy trudnością, wiąże się jednak z koniecznością dostarczania dokumentów potwierdzających nasze zatrudnienie i możliwości finansowe, a  także z bardziej szczegółową weryfikacją naszego wniosku

Jak sprawdzić, czy widniejemy w BIK?

Istnieje kilka możliwości uzyskania informacji o tym, czy znajdujemy się w rejestrze BIK. Wysłanie prośby pocztowej, osobiste sprawdzenie lub odpłatna weryfikacja, poprzez konto w banku.

Obecnie każdy z klientów ma możliwość zaciągnięcia wielu zobowiązań finansowych, ułatwia nam to życie, daje możliwość zakupów towarów czy produktów. Jednak warto pamiętać, że problemy ze spłatą pożyczek może wpływać negatywnie na nasze późniejsze działania.
Informacja negatywna w BIK znacznie utrudnia nam wykazanie, że jesteśmy klientami godnymi zaufania, spłacającymi swoje zobowiązania w terminie.

Widnienie w rejestrze BIK dla osób z pozytywną opinią znacznie ułatwia dostęp do kolejnych pożyczek, zarówno tych gotówkowych, jak i hipotecznych oraz eliminuje konieczność dostarczania wielu dokumentów. Bank sprawdzając klienta, znacznie ogranicza czas podejmowania decyzji o przyznaniu pieniędzy.