Blokada konta bankowego, to nie takie proste!

Wielu osobą wydaje się, że posiadając konto bankowe, to my sami jesteśmy jego jedynymi dysponentami. Prawda jest nieco inna, istnieją organy, które bez naszej zgody mają prawo do zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi na naszym koncie bez uzyskiwania naszej zgody.

Kto ma możliwość nałożenia blokady na nasze konto?

Warto podkreślić, że blokadę na koncie nie nakłada bank, a uprawnione organy, bank staje się wykonawcą pojawiających się dyspozycji.
W momencie, kiedy okazuje się, że nasze konto zostało zablokowane, koniecznością jest kontakt z organami wydającymi nakaz blokady środków, nie zaś kontakt z bankiem.

Jakie organy mają prawo do zajęcia konta bankowego?

Komornik sądowy oraz komornik skarbowy to dwa organy mające prawo do zajęcia konta osobistego klienta.
Nim jednak to będzie miało miejsce, musi pojawić się tytuł wykonawczy, który jasno określa kwotę zobowiązania czy zadłużenia, która zostaje zablokowana.

Czy konta blokowane są w całości?

Blokada konta nie odbywa się w całości, zajęta zostaje kwota, którą jesteśmy dłużni, ograniczenie jednak nie dotyczy nadwyżki przekraczającej kwotę zadłużenia.
Konta blokowane zostają do jasno określonej kwoty, aby wierzyciel miał możliwość zaspokojenia bieżących potrzeb.

Jakie elementy pozwalają na nałożenie blokady?

Jednymi z głównych elementów nakładania blokad na konta są zaległości finansowe wobec różnorodnych organów państwowych lub egzekucje komornicze.
Prawo do zajęcia rachunku posiadają zarówno Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izba Celna, ale również Komornik czy jednostki Samorządu Terytorialnego.

Środki na koncie powiązane z przestępstwem?

W chwili, gdy pojawia się uzasadnione podejrzenie, że zgromadzone na koncie pieniądze w całości lub części pochodzą z przestępstwa, lub mają jakikolwiek z nim związek, bank zostaje w pełni uprawniony do nałożenia blokady na takie konto.
Ten typ blokady nie może trwać jednak dłużej niż 72 godziny, następstwem działania banku jest niezwłoczna informacja prokuratury o domniemanym przestępstwie.
Warto jednak podkreślić, że blokada obejmuje część kapitału na koncie, wobec której zachodzi podejrzenie pochodzenia przestępczego.

O Blokadzie klient musi zostać poinformowany!

W momencie, kiedy nasze konto zostaje zablokowane, powinniśmy zostać poinformowani o zaistniałej sytuacji.
Najczęściej komornik wysyłając informacje do banku, takie samo zawiadomienie wysyła do dłużnika. Prawo jasno jednak stanowi, że bank nie ma obowiązku informowania klientów o czynnościach związanych z zajęciem konta czy nakładanymi blokadami przez żaden z podmiotów.

Nasze konto nie może zostać zablokowane bez wyraźnej przyczyny, każdy z klientów zostaje informowany o toczącym się postępowaniu, oddaniu sprawy do komornika, czy konieczności uregulowania zaległości mogących spowodować nałożenie blokady na nasze konto.
Jednak bez przyczyny, czy jasnego powodu nasze pieniądze nie mogą zostać zablokowane.
Banki dbając o swoje dobre imię oraz zaufanie klientów dokładają wszelkich starań, aby zaufanie odbiorców przekładało się na działanie zgodnie z polskim prawem.