Bezpieczny kredyt gotówkowy? Czyli o czym należy pamiętać

Nowoczesny doskonale rozbudowany rynek finansowy pozwala klientom na pożyczanie pieniędzy zarówno z instytucji bankowych, jak i parabankowych. Warto jednak dokładnie analizować oferty dotyczące kredytów gotówkowych, które do nas docierają, oprocentowanie pożyczki jest czynnikiem, na który zazwyczaj zwracamy uwagę, zapominać o kosztach dodatkowych, ubezpieczeniu gotówki, kruczkach wykorzystywanych przez banki i parabanki do osiągnięcia jak największego zarobku.
Na co więc zwracać uwagę?

Analiza wiarygodności kredytodawcy

Poza bankami na rynku odnaleźć można wiele firm oferujących chwilówki i szybkie pożyczki, prywatne osoby pożyczające posiadany kapitał, pojawiają się również serwisy promujące pożyczki społecznościowe.
Nim podejmiemy decyzje o zaciągnięciu zobowiązania, warto dowiedzieć się, czy dana firma lub osoba podlega odpowiedniej kontroli.
Podmioty obejmowane nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego działają zgodnie z prawem, ale także zapewniają klientom znacznie wyższe bezpieczeństwo oraz możliwości.

Rzeczywiste koszty kredytu

Przyglądając się wielu czynnikom, ogromna ilość klientów zapomina o analizie wszelkich pojawiających się wskaźników, które wpływają na końcowy koszt kredytu gotówkowego.
Niskie oprocentowanie kredytowe wcale nie musi oznaczać najlepszej oferty,
Każda instytucja udzielająca kredytu gotówkowego ma w obowiązku dokładnie poinformować klienta o kocowych kosztach zobowiązania, warto dokładnie pytać o dodatkowe opłaty, koszta manipulacyjne, wartości związane z wcześniejszą spłatą zadłużenia. Wszystko to ma wpływ na wysokość naszego zobowiązania.

Analiza umowy kredytowej

Wielu klientów zapomina o dokładnym zapoznaniu się z zapisem umowy kredytowej. Jest to dokument określający nasze zobowiązanie, wyróżnić można trzy najistotniejsze punty:

– warunki kredytowania- w tym miejscu należy dokładnie sprawdzić, czy kwoty oprocentowania zgadzają się z ustaleniami, jakie prowadziliśmy podczas przedstawiania oferty. Jeżeli kwoty się różnią, należy jak najszybciej dowiedzieć się, dlaczego pojawiła się zmiana. Warto nadmienić, że oprocentowanie wyższe niż średnia rynkowa wiążą się z wysokimi kosztami kredytu.

– zabezpieczenie kredytu – w tym miejscu warto dokładnie sprawdzić, czy kredytodawca nie zażądał uiszczenia opłat mających na celu zabezpieczenie przyszłego zobowiązania. Tego typu przedpłaty bardzo często nie zostają zwrócone ani nie wliczają się w spłatę powstałego zadłużenia. Warto także sprawdzić, czy umowa nie zawiera uprawnienia żadnej instytucji do dobrowolnego zabezpieczenia w przyszłości. Oznaczać to może, że kredytodawca nawet po spłacie zobowiązania ma prawo do zażądania wpłaty zabezpieczenia.

– dodatkowe opłaty – w tym miejscu klient odnaleźć może zapisy związane z dodatkowymi kosztami jak choćby koszta rozpatrzenia wniosku, wysłania umowy na podany adres, czy decyzji o udzieleniu kredytu. Te opłaty wiążą się z rosnącymi kosztami kredytu, a niestety najczęściej pobierane są z góry.

Umowa kredytowa – nie rozumiesz, zastanów się, zanim podpiszesz

Wielu klientów zapomina niestety, że umowa, na której widnieje nasz podpis, jest dokumentem mającym moc prawną. Nie wywiązując się z zawartych w niej postanowień, kredytodawca ma prawo do wszczęcia procedury, której zadaniem jest odzyskanie pożyczonych pieniędzy.
Dostając do ręki umowę warto dokładnie ją przeanalizować, jeżeli pojawiają się punkty, których nie rozumiemy, a przedstawiciel lub pracownik firmy nie jest w stanie nam odpowiedzieć, czego owe sformułowania dotyczą, nie powinniśmy podpisywać takiej umowy.
Każdy z klientów ma prawo do jasnej i pełnej informacji związanej z warunkami pożyczki, oprocentowaniem, dodatkowymi wymaganiami, klauzulami, czy karami w razie zerwania umowy lub niewywiązania się z jej warunków.
W razie wątpliwości pomoc prawnika lub osoby posiadającej wiedzę z terminologii finansowej może rozwiać nasze wątpliwości. W takim wypadku warto poprosić o umowę lub jej wzór, który zostanie zweryfikowany przez niezależnego doradcę, którego wybierzemy.

Nasze decyzje w chwili zapożyczenia się w jakiejkolwiek instytucji są bardzo istotne. Zimna kalkulacja oraz dokładna analiza warunków, na jakie się zgadzamy, dają nam możliwość poprawy własnej sytuacji finansowej. Niestety brak analizy wiąże się z poważnymi konsekwencjami zarówno finansowymi, jak i prawnymi.

Kredyt gotówkowy to element niezwykle popularny na nowoczesnym rynku, banki i instytucje finansowe prześcigają się w tworzeniu ofert dostosowanych do zmieniających się potrzeb i wymagań odbiorców. Warto jednak analizować wszystkie aspekty, które wpływają na wysokość naszego zadłużenia.