Rynek, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, daje możliwość prowadzenia bankowości elektronicznej, która nie obejmuje już wyłącznie sprawdzenia stanu konta, zlecania przelewów, ale również składania wniosków o kredyty gotówkowe.

Pojawia się wiele firm oraz prywatnych instytucji, oferujących proste pożyczki bez konieczności wychodzenia z domu, dostarczania zaświadczeń o zarobkach, czy informacji o stanie majątkowym.
Klienci bardzo chętnie korzystają z ułatwienia, jakie niesie bankowość elektroniczna.

Minimalizowanie czasu przyznania kredytu przez Internet

Klienci posiadający już aktywne konto w wybranym banku, najszybciej otrzymują kredyty przez Internet. Dzieje się tak dzięki możliwości dokładnego sprawdzenia przez bank naszych zarobków, zobowiązań i wydatków, bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.
Wystarczy zalogować się na swoje konto i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wiele banków decyduje się także na tworzenie indywidualnych ofert dla klientów i tu działanie odbiorców ogranicza się wyłącznie do wyrażenia zgody na uruchomienie oferty.

Kiedy nie jesteśmy klientami wybranego przez nas banku, formularz zgłoszeniowy jest niewystarczający. Kredytodawca zazwyczaj wymaga od klienta udania się do najbliższej placówki, celem dostarczenia zaświadczenia o zarobkach oraz ksera dowodu osobistego, często koniecznością jest także założenia konta w wybranym banku.

Kredyt przez telefon?

Obecnie ta forma zniknęła całkowicie z rynku bankowości, nie pojawiają się kredyty udzielane od początku do końca drogą telefoniczną. Jednak w wielu wypadkach jest to droga komunikacji wstępnej, związanej z przedstawieniem oferty oraz złożeniem wniosku. Pracownik przyjmujący zgłoszenie, przekazuje wniosek do odpowiedniego oddziału, który klient będzie zmuszony odwiedzić osobiści, celem uzyskania formalnego potwierdzenia zawarcia umowy kredytowej.

Pozabankowe szybkie pożyczki?

Z dnia na dzień na rynku pojawiają się też kolejne chwilówki, a więc szybkie pożyczki, udzielane najczęściej z wykorzystaniem wyłącznie internetu. Pożyczane pieniądze, w błyskawicznym tempie, przelewane są na wskazane przez klienta konto, a wszelkie formalności ograniczane są do koniecznego minimum. Najczęściej wniosek zostaje wypełniany na stronie internetowej i to on właśnie ostatecznie stanowi coś na kształt umowy kredytowej. Jednak warto pamiętać, że ta forma pożyczki, obciążona jest niezwykle wysokimi opłatami dodatkowymi, oprocentowaniem, oraz odsetkami, które wymagane są przy spłacie zobowiązania.

Klienci oswoili się z możliwościami, jakie niesie nam internet, znacznie chętniej i częściej wykorzystują sieć do ułatwiania sobie codziennego życia. Nie ma znaczenia czy chodzi o zakupy, aktywne korzystanie z bankowości, czy kredyt przez internet.

Obecnie na rynku pojawia się zaskakująca wręcz ilość instytucji pozabankowych, firm oraz inwestorów indywidualnych, oferujących pożyczki przez internet, telefon, czy sms.
Zachętą dla klientów ma być maksymalne ograniczenie czasu rozpatrywania wniosków. Czy istnieje możliwość uzyskania pożyczki w 15 minut?

Jak działają szybkie pożyczki?

Wielu klientów nie ma świadomości, w jaki sposób odbywa się udzielanie tego typu pożyczek. Zgłoszenie się do firmy przez stronę internetową, wypełnienie odpowiedniego formularza, uruchamia procedurę, jaką obejmuje między innymi pożyczka przez internet.

Warto przed wypełnieniem takiego formularza zapoznać się z wszelkimi wymaganiami, gdyż akceptacja regulaminu, jaki zazwyczaj stanowi załącznik naszego wniosku, jest równoznaczna ze zgodą na oferowane warunki, w tym na dodatkowe opłaty czy obowiązki, jakie zostają na nas, jako klientów, przeniesione.

Większość z formularzy zawiera niezbędne dane teleadresowe, koniecznością jest dostarczenie kserokopii dowodu osobistego, oraz zaświadczenia o dochodach.
Często wymogiem jest przelanie symbolicznej złotówki na wskazane przez firmę konto, gdyż działanie to pozwala na weryfikacje danych podanych we wniosku.

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól w formularzu, firma w sposób błyskawiczny analizuje płynność naszych finansów, sprawdza możliwości finansowe, jakie posiadamy.

Ile wynosi czas oczekiwania na decyzję?

Kiedy decyzja kredytowa jest pozytywna, czas przelania pieniędzy uzależniony jest od kilku istotnych czynników, na które firmy udzielające pożyczki, nie zawsze mają wpływ.
Elementem szczególnym jest to, w jakim banku konto posiada klient, a w jakim firma.

Pieniądze mogą trafić do klienta nawet w ciągu niespełna 5 minut, uznanie środków na rachunku kredytobiorcy może jednak zająć kilkanaście minut, czasami godzin, a nawet dni.

Dlaczego tak się dzieje?

A to wszystko dlatego, iż wszystkie przelewy międzybankowe muszą zostać zatwierdzone przez Krajową Izbę Rozliczeniową, działającą zgodnie z ustalonymi sesjami bankowymi.

KIR nie działa w weekendy, ani dni świąteczne dlatego też, jeżeli klient otrzyma pozytywną decyzję w piątkowy wieczór, pieniądze dotrą na jego konto w poniedziałek rano, lub w kolejnych dniach roboczych, jeżeli poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy!

Firmy pożyczkowe jednak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, posiadają konta w wielu bankach, dzięki czemu istnieje możliwość przesyłania pieniędzy wewnątrzbankowo, znacznie szybciej i efektywniej. Eliminowana zostaje konieczność zatwierdzenia przelewu przez Krajową Izbę Rozliczeniową, a w związku z tym pożyczka księgowana jest na koncie klienta w ciągu kilku minut, od zatwierdzenia pozytywnej decyzji .

O czym warto pamiętać?

Nowoczesny rynek daje możliwość zaciągnięcia pożyczki w kilka minut, jednak to czy dotrze ona do nas w takim czasie, uzależnione jest zarówno od sposobów weryfikowania klientów, jakości przetwarzania dostarczanych danych, jak i czynników niezależnych od samego kredytodawcy, jak rozkład sesji, czy czas, w którym pieniądze znają się na koncie u klienta.

Pożyczkowe oferty pozabankowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie u klientów, którzy ze względu na negatywną historie kredytową, nie mają możliwości ubiegania się o pożyczkę w banku.

Na pożyczki pozabankowe wielu z nas decyduje się w momencie, kiedy kapitał jest nam bardzo potrzebny, kiedy nasza sytuacja finansowa jest w opłakanym stanie. Pożyczki takie są przysłowiową ostatnią deską ratunku.

Na czym zarabiają parabanki?

Wielu klientów nie zadaje sobie trudu na przeanalizowanie warunków umowy, kosztów, jakie zmuszeni zostaniemy ponieść zgodnie z regulaminem każdego parabanku.
Często firmy udzielające pożyczki, nie pobierają odsetek od przyznanej gotówki, jednak swój zysk zapewniają sobie odsetkami związanymi z opóźnieniami w spłacie.
Zarobkiem dla firm jest jednak przede wszystkim prowizja, którą należy uiścić w momencie spłacania pożyczki.
Prowizją jest jasno określony procent od pożyczonej kwoty, w związku z czym, im wyższa pożyczka, tym wyższy procent dla parabanku.

Opłaty przygotowawcze, administracyjne

Opłata przygotowawcza bardzo często stanowi pewien procent kwoty przyznanego kredytu. Jej wysokość jednak nie odzwierciedla w żaden sposób faktycznych, poniesionych kosztów związanych ze stworzeniem umowy.

Natomiast opłata administracyjna ma ogromną ilość funkcji i zastosowań. Może być uznawana za wynagrodzenie, jakie pobiera parabank, może być traktowana także, jako zwrot kosztów poniesionych przez instytucje udzielająca pożyczki, w związku z administrowaniem zadłużenia.

Prawdą jest, że zarówno opłaty przygotowawcze, jak i administracyjne, nie mają za wiele wspólnego z kosztami ponoszonymi przez pożyczkodawcę. Jest to nic innego, jak dodatkowe wynagrodzenie pobierane od klientów.

Opłaty za domową obsługę?

Wiele firm zajmujących się udzielaniem pozabankowych pożyczek, dolicza sobie koszty związane z odbiorem długu w domu klienta. Koszty te są ogromne i w rzeczywistości nie mają nic wspólnego z ponoszonymi przez parabank kosztami, składajcie się na fakt obioru należności w miejscu zamieszkania pożyczkobiorcy.

Opłaty rejestracyjne?

Wiele parabanków zachęca klientów do zaciągania pożyczek przez internet, jednak zdarza się, że rejestracja w systemie oraz wysłanie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty. Rejestracja jest czynnikiem wymaganym, plusem jest jednak jej jednorazowe przeprowadzanie przez nowego klienta.

Ustawa o kredycie konsumenckim odnosi się do wszystkich firm i instytucji zajmujących się udzielaniem pożyczek w naszym kraju. Warto jednak pamiętać, że my, jako klienci i pożyczkobiorcy, mamy pełne prawo do jasności i informacji dotyczącej całkowitego kosztu udzielenia pożyczki oraz wszelkich dodatkowych opłat, jakie zostajemy zobowiązani uiścić.

Wielu osobą wydaje się, że posiadając konto bankowe, to my sami jesteśmy jego jedynymi dysponentami. Prawda jest nieco inna, istnieją organy, które bez naszej zgody mają prawo do zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi na naszym koncie bez uzyskiwania naszej zgody.

Kto ma możliwość nałożenia blokady na nasze konto?

Warto podkreślić, że blokadę na koncie nie nakłada bank, a uprawnione organy, bank staje się wykonawcą pojawiających się dyspozycji.
W momencie, kiedy okazuje się, że nasze konto zostało zablokowane, koniecznością jest kontakt z organami wydającymi nakaz blokady środków, nie zaś kontakt z bankiem.

Jakie organy mają prawo do zajęcia konta bankowego?

Komornik sądowy oraz komornik skarbowy to dwa organy mające prawo do zajęcia konta osobistego klienta.
Nim jednak to będzie miało miejsce, musi pojawić się tytuł wykonawczy, który jasno określa kwotę zobowiązania czy zadłużenia, która zostaje zablokowana.

Czy konta blokowane są w całości?

Blokada konta nie odbywa się w całości, zajęta zostaje kwota, którą jesteśmy dłużni, ograniczenie jednak nie dotyczy nadwyżki przekraczającej kwotę zadłużenia.
Konta blokowane zostają do jasno określonej kwoty, aby wierzyciel miał możliwość zaspokojenia bieżących potrzeb.

Jakie elementy pozwalają na nałożenie blokady?

Jednymi z głównych elementów nakładania blokad na konta są zaległości finansowe wobec różnorodnych organów państwowych lub egzekucje komornicze.
Prawo do zajęcia rachunku posiadają zarówno Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izba Celna, ale również Komornik czy jednostki Samorządu Terytorialnego.

Środki na koncie powiązane z przestępstwem?

W chwili, gdy pojawia się uzasadnione podejrzenie, że zgromadzone na koncie pieniądze w całości lub części pochodzą z przestępstwa, lub mają jakikolwiek z nim związek, bank zostaje w pełni uprawniony do nałożenia blokady na takie konto.
Ten typ blokady nie może trwać jednak dłużej niż 72 godziny, następstwem działania banku jest niezwłoczna informacja prokuratury o domniemanym przestępstwie.
Warto jednak podkreślić, że blokada obejmuje część kapitału na koncie, wobec której zachodzi podejrzenie pochodzenia przestępczego.

O Blokadzie klient musi zostać poinformowany!

W momencie, kiedy nasze konto zostaje zablokowane, powinniśmy zostać poinformowani o zaistniałej sytuacji.
Najczęściej komornik wysyłając informacje do banku, takie samo zawiadomienie wysyła do dłużnika. Prawo jasno jednak stanowi, że bank nie ma obowiązku informowania klientów o czynnościach związanych z zajęciem konta czy nakładanymi blokadami przez żaden z podmiotów.

Nasze konto nie może zostać zablokowane bez wyraźnej przyczyny, każdy z klientów zostaje informowany o toczącym się postępowaniu, oddaniu sprawy do komornika, czy konieczności uregulowania zaległości mogących spowodować nałożenie blokady na nasze konto.
Jednak bez przyczyny, czy jasnego powodu nasze pieniądze nie mogą zostać zablokowane.
Banki dbając o swoje dobre imię oraz zaufanie klientów dokładają wszelkich starań, aby zaufanie odbiorców przekładało się na działanie zgodnie z polskim prawem.

Dla wielu z nas dobra sytuacja finansowa wiąże się z możliwością spełniania własnych marzeń, planów wakacyjnych, zakupu nowego samochodu, chętnie więc zaciągamy zobowiązania, jakimi są kredyty, decydujemy się także na posiadanie kilku kart kredytowych.
Problem pojawia się w chwili, gdy nasza płynność finansowa zostanie zachwiana.
Kłopoty finansowe kredytobiorców, odbijają się na możliwości spłat zaciągniętych zobowiązań, warto więc zastanowić się, czy istnieją sposoby na radzenie sobie z trudnościami, jakie pojawiają się na naszej drodze?

Przemyślane ustalenie dnia spłaty zobowiązania

Często tak proste dostosowanie, pozwala na unikanie kłopotów z płynnością w spłatach zobowiązań. Jeżeli na przykład zmienił się termin otrzymywanego przez nas wynagrodzenia, często nie mamy możliwości zapłacić rat w terminie, a prosta zmiana harmonogramu spłat pozwala na dostosowanie się do nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.

Czym są wakacje kredytowe?

Wiele osób nie zastanawia się nad pogarszającą się sytuacją finansową w domowym budżecie, a zamiatanie problemu pod dywan wcale nie sprawia, że on znika.
Wakacje kredytowe pozwalają klientowi na zawieszenie na kilka miesięcy spłaty kredytu. Im szybsza reakcja na problemy, tym większe możliwości, jakie posiadamy, gdyż standardowo bank znacznie chętniej przychyla się do prośby klienta, który nie ma znaczących problemów z płynnością finansową i do tej pory spłacał swoje zobowiązanie regularnie oraz terminowo.

Czym jest restrukturyzacja kredytu?

Kiedy pojawiają się długoterminowe kłopoty finansowe, warto rozpatrzyć możliwość, jaką daje nam restrukturyzacja posiadanego przez nas zobowiązania. Wychodząc z tą inicjatywą do banku, proponujemy na przykład wydłużenie czasu spłaty kredytu, co zmniejsza miesięczną ratę. Jednak wiąże się to z podniesieniem końcowej kwoty kredytu, jaką posiadamy gdyż dodatkowy okres spłaty to nie tylko kapitał, a także nadprogramowe odsetki od zadłużenia.

Czym jest konsolidacja zobowiązań?

Kiedy posiadamy kilka różnych zobowiązań, często nawet w różnorodnych instytucjach, bank daje nam możliwość połączenia tych długów w jedno zobowiązanie, spłacane na dogodnych dla nas warunkach. Koniecznym elementem jest jednak brak jakichkolwiek opóźnień, czy zaległości w spłacanych zobowiązaniach.

Czym jest pożyczka hipoteczna?

Kiedy na naszym koncie pojawiają się znaczące długi, warto zastanowić się także nad rozwiązaniem, jakim jest pożyczka hipoteczna.
Pożyczka taka może zostać zaciągnięta nawet na kilkanaście lat, co znacznie obniża miesięczną ratę zobowiązania, płaconą przez klienta, a ponadto automatycznie zostaje obniżone oprocentowanie zadłużenia, w stosunku do pożyczek czy kredytów konsumenckich.
Koniecznym warunkiem do tego rozwiązania jest posiadanie odpowiedniej nieruchomości, stanowiącej dla banku zastaw, jak i możliwość wykazania się zdolnością kredytową.

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest to ostateczne rozwiązanie, które dzięki zmianom w prawie, znacznie łatwiej przeprowadzić. Jednak wiąże się to z długoterminową procedurą, której celem jest ogłoszenie braku wypłacalności z przyczyn niezależnych od klienta, jak choćby choroba, utrata pracy, wypadek, czyli elementy, na które nie mamy wpływu.

Przed podjęciem jednak tak radykalnych środków, jak upadłość konsumencka, warto wypróbować mniej radykalne rozwiązania, które mogą pomóc w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej.

Dla wielu klientów kredyt jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na poprawę sytuacji materialnej, często jest to traktowane jako szybkie i bardzo proste rozwiązanie eliminujące niedobór gotówki.
Problem pojawia się w chwili, gdy brakuje pieniędzy na spłatę zobowiązania, długi zaczynają narastać, pojawiają się wezwania do zapłaty i monity, a my nie mamy możliwości wyjścia z trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się na przykład w związku z utratą pracy, chorobą, czy wypadkiem.

Długotrwałe unikanie wyrównania należności może wiązać się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank. Zwykła takie wypowiedzenie pojawia się w charakterze jednostronnym. Każdy z klientów przed dopisaniem umowy powinien zapoznać się z możliwościami wypowiedzenia umowy kredytowej oraz procedurą, jaka zostaje wszczęta ze strony banku.

Kiedy bank może wypowiedzieć kredyt?

Przepisy prawa Bankowego jasno określają, że w chwili kiedy klient nie dotrzymuje warunków zawartych w umowie kredytowej, strona, którą jest bank, ma prawo do wypowiedzenia umowy i zażądania zwrotu pieniędzy.

Wyróżnić można 5 podstawowych elementów, które skutkować mogą wypowiedzeniem kredytu:
– opóźnienia związane ze spłatą rat – Prawo Bankowe określa, że brak spłaty 2 kolejnych rat skutkować może wypowiedzeniem umowy kredytowej. Zazwyczaj w regulaminach bankowych pojawia się okres 90 dni uchylenia się od płatności.
– pogorszenie się sytuacji materialnej – jest kolejnym z elementów mogących zachwiać płynność spłaty zadłużenia.
– znaczny spadek zabezpieczenia kredytowego – przykładem może być nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie, która w wyniku zniszczenia znacznie straciła na wartości.
– podanie nieprawdziwych danych – kiedy kredytobiorca dopuścił się sfałszowania danych o dochodach, na podstawie których bank wydał decyzję o przyznaniu pożyczki.
– wykorzystywanie kapitału niezgodnie z przeznaczeniem – ten element dotyczy roztrwonienia pożyczki na cele niezwiązane z głównym przeznaczeniem. Na przykład roztrwonienie pieniędzy, których celem była budowa domu.

Ile czasu ma bank na wypowiedzenie umowy?

W najczęstszych przypadkach termin wypowiedzenia umowy opiewa w 30 dniach, pojawiają się jednak przypadki, kiedy okres ten zostaje zmniejszony do 7 dni- możliwość ogłoszenia przez klienta upadłości konsumenckiej.

Dostałem wypowiedzenie kredytu, co dalej?

Bank przesyła klientowi dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy kredytowej wraz z dokładnym wskazaniem swojej decyzji. Kredytobiorca otrzymuje standardowo okres 7 dni na uregulowanie zaległych spłat, całości kredytu, lub jakiejkolwiek jego części.
Dalsze uchylanie się od płatności skutkuje komorniczymi czynnościami i prawnym odzyskaniem należności.

Nowoczesny doskonale rozbudowany rynek finansowy pozwala klientom na pożyczanie pieniędzy zarówno z instytucji bankowych, jak i parabankowych. Warto jednak dokładnie analizować oferty dotyczące kredytów gotówkowych, które do nas docierają, oprocentowanie pożyczki jest czynnikiem, na który zazwyczaj zwracamy uwagę, zapominać o kosztach dodatkowych, ubezpieczeniu gotówki, kruczkach wykorzystywanych przez banki i parabanki do osiągnięcia jak największego zarobku.
Na co więc zwracać uwagę?

Analiza wiarygodności kredytodawcy

Poza bankami na rynku odnaleźć można wiele firm oferujących chwilówki i szybkie pożyczki, prywatne osoby pożyczające posiadany kapitał, pojawiają się również serwisy promujące pożyczki społecznościowe.
Nim podejmiemy decyzje o zaciągnięciu zobowiązania, warto dowiedzieć się, czy dana firma lub osoba podlega odpowiedniej kontroli.
Podmioty obejmowane nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego działają zgodnie z prawem, ale także zapewniają klientom znacznie wyższe bezpieczeństwo oraz możliwości.

Rzeczywiste koszty kredytu

Przyglądając się wielu czynnikom, ogromna ilość klientów zapomina o analizie wszelkich pojawiających się wskaźników, które wpływają na końcowy koszt kredytu gotówkowego.
Niskie oprocentowanie kredytowe wcale nie musi oznaczać najlepszej oferty,
Każda instytucja udzielająca kredytu gotówkowego ma w obowiązku dokładnie poinformować klienta o kocowych kosztach zobowiązania, warto dokładnie pytać o dodatkowe opłaty, koszta manipulacyjne, wartości związane z wcześniejszą spłatą zadłużenia. Wszystko to ma wpływ na wysokość naszego zobowiązania.

Analiza umowy kredytowej

Wielu klientów zapomina o dokładnym zapoznaniu się z zapisem umowy kredytowej. Jest to dokument określający nasze zobowiązanie, wyróżnić można trzy najistotniejsze punty:

– warunki kredytowania- w tym miejscu należy dokładnie sprawdzić, czy kwoty oprocentowania zgadzają się z ustaleniami, jakie prowadziliśmy podczas przedstawiania oferty. Jeżeli kwoty się różnią, należy jak najszybciej dowiedzieć się, dlaczego pojawiła się zmiana. Warto nadmienić, że oprocentowanie wyższe niż średnia rynkowa wiążą się z wysokimi kosztami kredytu.

– zabezpieczenie kredytu – w tym miejscu warto dokładnie sprawdzić, czy kredytodawca nie zażądał uiszczenia opłat mających na celu zabezpieczenie przyszłego zobowiązania. Tego typu przedpłaty bardzo często nie zostają zwrócone ani nie wliczają się w spłatę powstałego zadłużenia. Warto także sprawdzić, czy umowa nie zawiera uprawnienia żadnej instytucji do dobrowolnego zabezpieczenia w przyszłości. Oznaczać to może, że kredytodawca nawet po spłacie zobowiązania ma prawo do zażądania wpłaty zabezpieczenia.

– dodatkowe opłaty – w tym miejscu klient odnaleźć może zapisy związane z dodatkowymi kosztami jak choćby koszta rozpatrzenia wniosku, wysłania umowy na podany adres, czy decyzji o udzieleniu kredytu. Te opłaty wiążą się z rosnącymi kosztami kredytu, a niestety najczęściej pobierane są z góry.

Umowa kredytowa – nie rozumiesz, zastanów się, zanim podpiszesz

Wielu klientów zapomina niestety, że umowa, na której widnieje nasz podpis, jest dokumentem mającym moc prawną. Nie wywiązując się z zawartych w niej postanowień, kredytodawca ma prawo do wszczęcia procedury, której zadaniem jest odzyskanie pożyczonych pieniędzy.
Dostając do ręki umowę warto dokładnie ją przeanalizować, jeżeli pojawiają się punkty, których nie rozumiemy, a przedstawiciel lub pracownik firmy nie jest w stanie nam odpowiedzieć, czego owe sformułowania dotyczą, nie powinniśmy podpisywać takiej umowy.
Każdy z klientów ma prawo do jasnej i pełnej informacji związanej z warunkami pożyczki, oprocentowaniem, dodatkowymi wymaganiami, klauzulami, czy karami w razie zerwania umowy lub niewywiązania się z jej warunków.
W razie wątpliwości pomoc prawnika lub osoby posiadającej wiedzę z terminologii finansowej może rozwiać nasze wątpliwości. W takim wypadku warto poprosić o umowę lub jej wzór, który zostanie zweryfikowany przez niezależnego doradcę, którego wybierzemy.

Nasze decyzje w chwili zapożyczenia się w jakiejkolwiek instytucji są bardzo istotne. Zimna kalkulacja oraz dokładna analiza warunków, na jakie się zgadzamy, dają nam możliwość poprawy własnej sytuacji finansowej. Niestety brak analizy wiąże się z poważnymi konsekwencjami zarówno finansowymi, jak i prawnymi.

Kredyt gotówkowy to element niezwykle popularny na nowoczesnym rynku, banki i instytucje finansowe prześcigają się w tworzeniu ofert dostosowanych do zmieniających się potrzeb i wymagań odbiorców. Warto jednak analizować wszystkie aspekty, które wpływają na wysokość naszego zadłużenia.

Dla wielu z nas zaciąganie kredytów pozwala na normalne i spójne funkcjonowanie. Co jednak kiedy problemem jest comiesięczna spłata zobowiązań, w jaki sposób wyjść z pułapki związanej z ratami przewyższającymi nasze zarobki, utratą pracy, problemami w zachowaniu płynności finansowej?

Czym jet kredyt konsolidacyjny?

Głównym zadaniem kredytu konsolidacyjnego jest zebranie wszystkich naszych zobowiązań związanych zarówno z kartami kredytowymi, kredytami hipotecznymi, gotówkowymi, samochodowymi, mieszkaniowymi, jak i zamienienie ich na jedną miesięczną ratę. Zaletą takiego rozwiązania jest jedno oprocentowanie pozwalające na generowanie znacznie niższych kosztów niż ma to miejsce przy kilku kredytach. Możliwość długoterminowych spłat sięgających nawet do 40 lat także pozwala na budowanie zaufania wśród odbiorców.

Jakie możliwości daje nam kredyt konsolidacyjny?

Zaletą tego kredytu jest możliwość zaciągania go w dowolnie wybranej przez klienta walucie, w trakcie spłaty istnieje możliwość zmian walut bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat.

Rodzaje kredytów konsolidacyjnych

Obecnie na rynku odnaleźć można zarówno kredyt konsolidacyjny hipoteczny, jak i gotówkowy.
Ten pierwszy jako zabezpieczenia wymaga hipoteki wyznaczonej nieruchomości, która może być zarówno nasza własnością, jak i własnością osoby trzeciej. Warunkiem brania pod uwagę nieruchomości jest posiadanie jej ubezpieczenia.
W takim wypadku kredyt przyznawany jest nawet do 80% wartości wyznaczonej nieruchomości. Jest to rozwiązane kierowane do klientów, którzy potrzebują dużych sum pieniężnych.
Drugą propozycja jest kredyt konsolidacyjny gotówkowy, znacznie częściej i chętniej zaciągany. Pozwala on na połączenie pojawiających się zobowiązań konsumpcyjnych. Udzielany jest on na znacznie niższe kwoty oraz na krótszy termin spłat.

Zalety i wady kredytów konsolidacyjnych

Dla wielu osób możliwość wyeliminowania wielu zobowiązań i miesięczna spłata tylko jednej raty brzmi bardzo kusząco. Jednak warto pamiętać, że konsolidacja gotówkowa okazać może się bardzo ciekawym rozwiązaniem, jednak kiedy nasze zadłużenie jest wyższe, okres, w którym spłacamy miesięczne raty, często przekłada się na wyższe koszta związane z ubezpieczeniem, dodatkowymi opłatami, jakie ponosimy. Tu czynnikiem jest zimna analiza, dokładne obliczenie co bardziej nam się opłaci.
Wysokim kosztem ponoszonym przez klientów konsolidacji hipotecznej jest wycena nieruchomości, koszta związane ze wpisem do ksiąg oraz praca notariusza.

Warto korzystać z oferty kredytu konsolidacyjnego?

Kredyty konsolidacyjne są doskonałym rozwiązaniem dla klientów przewidujących nadchodzące problemy finansowe, niż dla klientów, którzy pragną obniżyć wysokość odsetek ponoszonych z tytułu zobowiązań.
Nie można jasno określić czy ta oferta jest korzystna, czy też nie, wszystko uzależnione jest od indywidualnych wyznaczników czy zobowiązań posiadanych przez klientów.

W momencie, kiedy pojawiają się w naszym życiu przejściowe kłopoty finansowe, istnieje możliwość wystosowania do banku prośby o karencje spłat lub wakacje kredytowe. Jeżeli natomiast nasze problemy mają charakter długoterminowy każdy z klientów ma prawo do renegocjacji umowy z bankiem. Warto jednak pamiętać, że w takim wypadku nasza argumentacja jest elementem kluczowym.

Wiele osób błędnie kojarzy BIK, z KRS. BIK to nic innego, jak Biuro Informacji Kredytowej, natomiast KRS jest skrótem od Krajowego Rejestru Dłużników.

Moje dane w BIK

Każda osoba ubiegająca się o kredyt w banku, zostaje poinformowana, że jej dane pojawią się w rejestrze Biura Informacji Kredytowej. Oczywiście nie zaciągając żadnych zobowiązań, automatycznie nasze dane nie pojawią się w owym rejestrze.

Historia w BIK

Banki umieszczając kredytobiorcę w rejestrze, udostępniają jego historię kredytową, dzięki czemu  pojawiają się w nim konkretne informacje, pozwalające w przyszłości na dokładną analizę spłat, pojawiających się opóźnień czy problemów.
To od nas samych zależy, czy opinia na nasz temat jest pozytywna, czy też negatywna.
Jeżeli nasze spłaty były terminowe, nie było problemów związanych z wezwaniami do zapłaty czy egzekucjami,  nasza historia, jest pozytywna.
Jeśli natomiast pojawiły się problemy związane ze spłatą zobowiązań, nasza historia oceniona jest jako negatywna.

Co powoduje negatywna historia w BIK?

Negatywna historia pojawiająca się w BIK jest informacją dla banków, że jesteśmy klientami niewiarygodnymi. W wielu wypadkach taka sytuacja uniemożliwia zaciągniecie kolejnych zobowiązań, lub znacznie utrudnia nasze starania o pożyczkę.

Nie widniejemy w BIK?

Co dzieje się w przypadku kiedy nasze dane nie widnieją w Biurze Informacji Kredytowej? Oznacza to, że nie zaciągaliśmy wcześniej żadnych zobowiązań tego typu.

Przy staraniach o pierwszy kredyt czy pierwszą pożyczkę, naszym zadaniem będzie udowodnienie instytucji finansowej, że jesteśmy klientami wiarygodnymi, którzy dołożą wszelkich starań, aby wywiązywać się z warunków umowy.
To, że nie widniejemy w rejestrze BIK, nie jest przeszkodą, czy trudnością, wiąże się jednak z koniecznością dostarczania dokumentów potwierdzających nasze zatrudnienie i możliwości finansowe, a  także z bardziej szczegółową weryfikacją naszego wniosku

Jak sprawdzić, czy widniejemy w BIK?

Istnieje kilka możliwości uzyskania informacji o tym, czy znajdujemy się w rejestrze BIK. Wysłanie prośby pocztowej, osobiste sprawdzenie lub odpłatna weryfikacja, poprzez konto w banku.

Obecnie każdy z klientów ma możliwość zaciągnięcia wielu zobowiązań finansowych, ułatwia nam to życie, daje możliwość zakupów towarów czy produktów. Jednak warto pamiętać, że problemy ze spłatą pożyczek może wpływać negatywnie na nasze późniejsze działania.
Informacja negatywna w BIK znacznie utrudnia nam wykazanie, że jesteśmy klientami godnymi zaufania, spłacającymi swoje zobowiązania w terminie.

Widnienie w rejestrze BIK dla osób z pozytywną opinią znacznie ułatwia dostęp do kolejnych pożyczek, zarówno tych gotówkowych, jak i hipotecznych oraz eliminuje konieczność dostarczania wielu dokumentów. Bank sprawdzając klienta, znacznie ogranicza czas podejmowania decyzji o przyznaniu pieniędzy.

Czy posiadając nieruchomość obciążoną hipotecznie, istnieje możliwość jej sprzedaży; rozwód, zmiana miejsca zamieszkania; na wiele czynników zachodzących w naszym życiu nie mamy przecież wpływu?
Jednak mimo powszechnemu zdaniu, istnieje możliwość sprzedaży obciążonej hipotecznie nieruchomości.

Sprzedaż gotówkowa

Transakcje związane ze sprzedażą nieruchomości, na którą wzięta jest hipoteka, to zadanie nieco bardziej problematycznym, wymaga posiadania innej hipoteki, na którą nasz dług zostanie przeniesiony, lub kupiec zostanie poinformowany o zadłużeniu i mimo zastałej sytuacji, zdecyduje się na zakup nieruchomości.
Najwygodniejszym zakupem jest transakcja gotówkowa, kupujący po otrzymaniu pieniędzy, spłaca zadłużenie widniejące nad hipoteką, a reszta gotówki zostaje w jego posiadaniu. Bank otrzymując całość kapitału, zwalnia hipotekę nieruchomości, po czym odbywa się wpis nowego właściciela do ksiąg wieczystych.

Sprzedaż obejmująca hipotekę dla kupującego

Procedury są bardziej skomplikowane, gdy kupujący ma zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, które już zostało obciążone zobowiązaniem hipotecznym. Nie ma możliwości zaciągnięcia podwójnej hipoteki w naszym kraju, dlatego koniecznością jest przeprowadzenie operacji w sposób bardzo przemyślany. Kupujący, ubiegając się w banku o zastaw hipoteczny, zobowiązuje się do spłaty wcześniejszego zobowiązania. Po przyznaniu takiej pożyczki, bank spłaca zaległość na nieruchomości, po czym pojawiającą się różnice przelewa na konto osoby sprzedającej.

W tym momencie hipoteka zostaje zwolniona i istnieje możliwość przekształcenia wpisu notarialnego i uruchomienie nowego kredytu hipotecznego na nowego właściciela.
W takim wypadku koniecznością jest porozumienie się banków będących przedstawicielami klientów.
Warto także pamiętać, że mieszkanie nie może zostać sprzedane bez zgody banku, który udzielał pierwotnego hipotecznego zastawu.

Opłaty czekające na klienta

Decydując się na wcześniejszą spłatę hipoteki, klient musi dokładnie przeanalizować warunki podpisanej umowy. Większość z banków zabezpiecza się przed wcześniejszą spłatą zobowiązania, ustalając wartość opłaty dodatkowej w wysokości 2% wartości posiadanego kredytu.

Na rynku pojawia się wiele możliwości związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, nowym startem, kolejnym rozdziałem w naszym życiu. Posiadanie zobowiązań obejmujących nasze nieruchomości nie jest przeszkodą. Istnieje możliwość sprzedaży zadłużonej nieruchomości, problemem często jest jednak znalezienie kupca zainteresowanego taką nieruchomością.